Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


1964


Onsdag, d. 18. marts 1964 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Nordjysk Bowling Forbund, som var navnet på organisationen dengang. 16 klubber tilsluttet, hvoraf de 15 var repræsenteret på det stiftende møde.

På daværende tidspunkt var der kun den ene hal i Jylland: Karolinelund Bowlinghal, Fyensgade 1 Aalborg. De tilsluttede klubber var derfor alle hjemmehørende i Aalborg.

1. maj afholdes møde i Aalborg med deltagelse af bl.a. formanden for Dansk Kegle og Bowling Union Kurt Christensen og Nordjysk Bowling Forbunds bestyrelse. Mødets dagsorden var Nordjysk Bowling Forbunds optagelse iDansk Kegle og Bowling Union.

Den 25. august lød startskuddet til den første holdturnering i Nordjysk Bowling Forbund.