Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


1995


Jydsk Bowling Union ændrer strukturen. Kredsene nedlægges og erstattes af fire regioner.