Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2002


5. august konstaterer bestyrelsen, at unionens mangeårige kasserer har begået underslæb og dokumentfalsk. Unionens kasse er tom, og derud­over er der kreditorer for omkring 200.000,00 kr.

12. august beslutter unionens bestyrelse, at der skal opkræves et ekstrakontin­gent for alle medlemmer over 18 år. Med beslutningen tilflyder der Jydsk Bow­ling Union kr. 330.000,00, og med reducerede budgetter for resten af sæsonen vur­derer man, at unions arbejde kan fortsætte.

Hændelsen medfører en meget turbulent periode for Jydsk Bowling Union. 19. oktober indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet bakker 100% op omkring bestyrelsens handlingsplan.

Repræsentantskabet pålægger de resterende klubber at indbetale ekstrakon­tingentet inden 14 dage.

Tre af unionens tidligere formænd stifter JBU’s Venner. Trioen bestod af Kirsten Hedegaard, Per Nørgaard og Claus Holm. Formålet at sikre Jydsk Bowling Unions fortsatte virke. Temaet var fremstilling og salg af Bowling Pins.