Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2003


22. marts vedtager unionens repræsentantskab ny struktur. Regionsformændene indtræder i forretningsudvalget som ved samme lejlighed ændres til bestyrelse.

16. april falder der dom i sagen om underslæb og dokumentfalsk, begået af unionens tidligere kasserer. Dommens ordlyd: Fængsel i 1 år og 3 måneder. Fængselsstraffen er gjort betinget af følgende:
1. Tiltalte må ikke begå strafbare handlinger i 2 år.
2. Tiltalte skal være under opsyn af kriminalforsorgen i 1 år og 6 mdr.
3. Tiltalte skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 200 timer.
Desuden udreder sagens omkostninger og betale JBU et beløb på kr. 773.514,12 inden 14 dage.

I maj måned meddeler unionens formand Kai Svendsen, at han på grund af sygdom trækker sig som formand. Senere i maj måned udpeges Poul Erik Larsen som ”tovholder” sommeren over, hvor alle opfordres til hurtigst muligt at fine ny formand.

1. juni skifter unionens kontor adresse. Udlejer har opsagt lejemålet af lokalerne på fra Søren Frichs Vej 54, 8230 Åbyhøj. Unionens nye adresse er Augustenborggade 13, 8000 Århus C.

1. september indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen er valg af formand. Unionens tidligere seniorleder Nils Jensen vælges til ny formand.

Omkring 1. november meddeler Nils Jensen, at han stopper som formand. Sekretær Lisbeth Telling overtager posten som ”tovholder”.