Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2004


På 40 årsdagen for bowlingens indtog i Jylland, Karolinelund Bowlinghal i Aalborg, er antallet af bowlinghaller i Jylland nu over 70.

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges, efter 8 års pause, Kirsten Hedegaard på ny til unionens formand. På samme møde ændres lovene, så unionen også får en næstformand.

Gert Pihl Christensen vælges til næstformand.

Unionens repræsentantskab beslutter desuden på mødet at gå ind for Dansk Bowling Forbunds strukturforslag, med det formål at ”slanke” strukturen.

Jydsk Bowling Union afholder 40-års jubilæumsstævne, og samme år indstifter unionen sin 25-års nål.