Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2006


Jan Filbært vælges som ny formand for Jydsk Bowling Union.

På Dansk Bowling Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde, 20. maj 2006 vedtages at forbundets navn fremover er Danmarks Bowling Forbund.

Kirsten Hedegaard hædres som årets leder i Danmarks Bowling Forbund.