Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2007


I august måned genopstår tankerne om ny struktur i Danmarks Bowling Forbund. Der ønskes en fladere struktur hvor klubberne får sæde i repræsentantskabet og at unionerne nedlægges.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund vælges Jan Filbært som ny formand, efterfølgende konstitueres JBU’s næstformand Aksel Jensen som ny formand i Jylland.