Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2008


I januar måned afholdes der 8 steder, rundt om i landet, temamøder om den nye struktur.

På unionernes ordinære repræsentantskabsmøder behandles struktur-oplægget. Alle fire unioner går ind for forslaget. Niels Kristian Pedersen vælges som ny formand i Jydsk Bowling Union. Aksel Jensen genindtræder som næstformand.