Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2010


På Jydsk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde, under valg af formand bliver Kurt Jensen, fra salen foreslået som formand. Kurt Jensen siger JA, og bliver valgt.