Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2014


Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskab vedtager ny struktur med virkning fra 1. januar 2016, som betyder at unionerne nedlægges.

Lars Nielsen vælges som formand