Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2015


Ved årets udgang 2015 ophører Jydsk Bowling Unions officielle virke, efter næsten 52-års eksistens.