Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


2016


Vinnie Mortensen vælges som formand, og ansvarlig for endelig afvikling af Jydsk Bowling Unions virke. Ultimo 2015 var unionens formue 198.943,03 kr., mens ungdomsfondens havde en formue på 86.374,20 kr. Unionens formuen blev fordelt mellem klubberne på baggrund af antallet af licenser. Ungdomsfondens formue blev fordelt mellem klubberne på baggrund af antallet af licenser for ungdomsspillere.