Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


1971


I efteråret vender bowlingen tilbage til Århus. Aksel Emil Haaning indretter en 10 baners hal i Eckersberggade.

December udkommer Jydsk Bowling Unions officielle blad Bowleren for sidste gang. Som afløser herfor arbejdes der med planer om udgivelse af et landsblad.