Resultatbørsen


Resultatbørsen er en opsamling af resultater fra den danske bowlingverden, såvel for ungdom som senior, fra starten og indtil unioners ophør ultimo 2015.

Resultatbørsen omfatter Danske Mesterskaber, Unions Mesterskaber og Unionskampe. Desuden særlige Forbunds- og Unions arrangementer.

Inddeling af områderne er efter aktuelt behov. Kan du/I hjælpe med input til området. Kontakt mail@bowleren.dk.


Danmarks Bowling Forbund
Jydsk Bowling Union
Fyns Bowling Union
Unionssamarbejde
Danmarksturneringen