Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


1967


28. april åbner Herning Bowlinghal med 10 baner, hal nummer 3 i Jylland. 11. maj afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Unionen opdeles i lokalkredse, så der omkring hver hal vælges en kredsbestyrelse, som varetager unionens opgaver lokalt.

I august nummeret af Bowleren kan der læses: Statistikken viser, der er stor fremgang – 3 jyske bowlere over 180 i snit.

13. august afholder Dansk Kegle og Bowling Union repræsentantskabsmøde i Aalborg. Et af de store punkter på mødets dagsorden var opdeling af kegle og bowling i hver sin union. Opdelingen enstemmigt vedtaget.