Jydsk Bowling Unions udvikling siden starten i 1964


1968


5. maj afholder Dansk Idræts Forbund sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor Dansk Bowling Forbunds første ansøgning om optagelse i DIF blev behandlet.

Ansøgningen blev afslået med den begrundelse, at bowlingen var et selskabs spil.